Connect Media

DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHIM

Dịch vụ làm phim quảng cáo 3D

Dịch vụ làm phim quảng cáo 3D

01/02/2020

Dịch vụ làm phim quảng cáo 3D do Connect Media cung cấp hiện được rất nhiều đối tác sản xuất phim quảng cáo hợp tác và một số khách hàng trực tiếp lựa chọn, trải nghiệm và đánh giá cao.

Dịch vụ quay phim quảng cáo 10 năm kinh nghiệm

Dịch vụ quay phim quảng cáo 10 năm kinh nghiệm

01/02/2020

Dịch vụ quay phim quảng cáo là lựa chọn mang tính tùy biến trong chuỗi dịch vụ làm phim quảng cáo do Connect Media cung cấp. Ở dịch vụ quay phim quảng cáo, khách hàng dễ dàng chọn lựa những tiện ích phù hợp hơn với nhu cầu thực tế trong quá trình làm phim quảng cáo phục vụ cho các chiến dịch truyền thông.

SẢN XUẤT TVC QUẢNG CÁO SÁNG TẠO

SẢN XUẤT TVC QUẢNG CÁO SÁNG TẠO

31/01/2020

Dịch vụ sản xuất TVC quảng cáo sáng tạo do Connect Media cung cấp và các thông tin về quy trình sản xuất TVC, cam kết thực hiện.

Messenger