Connect Media

GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng chúng tôi nhận được

Giải thưởng chúng tôi nhận được

30/01/2020

Giải thưởng “Quả chuông vàng” do Báo chí trao tặng cho lĩnh vực phim quảng cáo trên truyền hình (TVCs). Cuộc thi do Bộ Văn Hoá Thông Tin và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức.

Messenger