GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng chúng tôi nhận được
GIẢI THƯỞNG 30-01-2020 by ninaconnectmedia

Giải thưởng chúng tôi nhận được

Giải thưởng “Quả chuông vàng” do Báo chí trao tặng cho lĩnh vực phim quảng cáo trên truyền hình (TVCs). Cuộc thi do Bộ Văn Hoá Thông Tin và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức.
Chi tiết

Danh Mục

Chỉnh sửa danh mục

Tags