Giải Thưởng Chúng Tôi Nhận Được

GIẢI THƯỞNG 30-01-2020 by ninaconnectmedia

Giải thưởng “Quả chuông vàng” do Báo chí trao tặng cho lĩnh vực phim quảng cáo trên truyền hình (TVCs). Cuộc thi do Bộ Văn Hoá Thông Tin và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức.

1. Giải thưởng “Quả chuông vàng” do Báo chí trao tặng cho lĩnh vực phim quảng cáo trên truyền hình (TVCs). Cuộc thi do Bộ Văn Hoá Thông Tin và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức.

2. Giải thưởng “Quả chuông vàng” do Ban giám khảo trao tặng cho lĩnh vực phim quảng cáo trên truyền hình (TVCs). Cuộc thi do Bộ Văn Hoá Thông Tin và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức.

3. Giải thưởng “Kỹ xảo xuất sắc” cho lĩnh vực phim quảng cáo trên truyền hình (TVCs). Cuộc thi do Bộ Văn Hoá Thông Tin và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức.

4. Bằng khen của Hội điện ảnh Việt Nam cho phim “The Boatman”.

5. Giải thưởng “Phim Xuất Sắc” cho phim “The Boatman” Tại Liên hoan phim Quốc tế TOKYO lần thứ 29 năm 2007

6. Giải thưởng “Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững” do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam trao tặng.

(0) Bình luận “Giải thưởng chúng tôi nhận được”

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất

Chọn bài viết hiển thị

Tags