Phim Giới Thiệu Tập Đoàn Hanel “30 Năm Hành Trình Và Khát Vọng”

VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu tập đoàn Hanel “30 năm hành trình và khát vọng” – Sản phẩm phim giới thiệu doanh nghiệp do Connect Media thực hiện

Phân loại sản phẩm: Sản xuất phim doanh nghiệp

Thời lượng phim doanh nghiệp: 20 phút 11 giây

 

 

(0) Bình luận “Phim giới thiệu tập đoàn Hanel “30 năm hành trình và khát vọng””

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Tags