VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP

DABACO GROUP HÀNH TRÌNH 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

DABACO GROUP HÀNH TRÌNH 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

DABACO GROUP hành trình 25 năm xây dựng và phát triển – Sản phẩm phim được thực hiện bởi Connect Media
Chi tiết
Phim quảng cáo 3D dự án Sky Park Resident
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Phim quảng cáo 3D dự án Sky Park Resident

Phim quảng cáo 3D được Connect Media thực hiện cho dự án Sky Park Resident
Chi tiết
Phim quảng cáo nha khoa Phú Hoa
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Phim quảng cáo nha khoa Phú Hoa

Phim quảng cáo nha khoa Phú Hòa, Viral Video thực hiện bởi Connect Media
Chi tiết
Phim giới thiệu tập đoàn Hanel “30 năm hành trình và khát vọng”
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu tập đoàn Hanel “30 năm hành trình và khát vọng”

Phim giới thiệu tập đoàn Hanel “30 năm hành trình và khát vọng” – Sản phẩm phim giới thiệu doanh nghiệp do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu học viện Arena
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu học viện Arena

Phim giới thiệu học viện Arena – Sản phẩm thực hiện bởi Connect Media
Chi tiết
Phim giới thiệu doanh nghiệp, tập đoàn VinGroup
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu doanh nghiệp, tập đoàn VinGroup

Phim giới thiệu doanh nghiệp, tập đoàn VinGroup – Sản phẩm phim doanh nghiệp do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu Công ty cao su Sao Vàng
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu Công ty cao su Sao Vàng

Phim giới thiệu Công ty cao su Sao Vàng – Sản phẩm phim giới thiệu doanh nghiệp do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu dự án bất động sản Ecolife Capital
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu dự án bất động sản Ecolife Capital

Phim giới thiệu dự án bất động sản Ecolife Capital – Sản phẩm thực hiện bởi Connect Media
Chi tiết
Video quảng cáo thương hiệu nha khoa INVISALIGN Hoa Kỳ
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 02-11-2021 by ninaconnectmedia

Video quảng cáo thương hiệu nha khoa INVISALIGN Hoa Kỳ

Video quảng cáo thương hiệu nha khoa INVISALIGN Hoa Kỳ – Sản phẩm do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu doanh nghiệp DABACO
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu doanh nghiệp DABACO

Giới thiệu một DABACO hiện đại, năng động trong việc phát triển sản phẩm và ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm
Chi tiết
Video quảng cáo trung tâm tiệc cưới và tổ chức hội nghị Shapphire Center
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Video quảng cáo trung tâm tiệc cưới và tổ chức hội nghị Shapphire Center

Video quảng cáo trung tâm tiệc cưới và tổ chức hội nghị Shapphire Center, Final clip do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu cuộc thi Robothon Việt Nam cấp quốc gia 2014
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu cuộc thi Robothon Việt Nam cấp quốc gia 2014

Phim giới thiệu cuộc thi Robothon Việt Nam cấp quốc gia 2014 – Sản phẩm do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu công ty 789
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu công ty 789

Phim giới thiệu công ty 789 – Một sản phẩm phim giới thiệu doanh nghiệp do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu VinSchool – Hệ thống đào tạo giáo dục chất lượng cao trực thuộc tập đoàn VinGroup
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu VinSchool – Hệ thống đào tạo giáo dục chất lượng cao trực thuộc tập đoàn VinGroup

Phim giới thiệu VinSchool – Hệ thống đào tạo giáo dục chất lượng cao trực thuộc tập đoàn VinGroup – Sản phẩm phim doanh nghiệp do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu tập đoàn VinGroup “VinGroup 22 năm hình thành và phát triển”
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu tập đoàn VinGroup “VinGroup 22 năm hình thành và phát triển”

Phim giới thiệu tập đoàn VinGroup “VinGroup 22 năm hình thành và phát triển” – Sản phẩm phim doanh nghiệp do Connect Media tổ chức sản xuất và thực hiện.
Chi tiết
Phim giới thiệu BỆNH VIỆN ĐA KHOA quốc tế VINMEC
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu BỆNH VIỆN ĐA KHOA quốc tế VINMEC

Phim giới thiệu BỆNH VIỆN ĐA KHOA  quốc tế VINMEC – Sản phẩm phim giới thiệu doanh nghiệp do Connect Media thực hiện.
Chi tiết
Phim ngắn giới thiệu chương trình NGHĨ KHÁC do VTV2 phát sóng
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim ngắn giới thiệu chương trình NGHĨ KHÁC do VTV2 phát sóng

Phim ngắn giới thiệu chương trình NGHĨ KHÁC do VTV2 phát sóng – Sản phẩm do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu công ty Cổ phần Sao Việt Nam
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Phim giới thiệu công ty Cổ phần Sao Việt Nam do Connect Media thực hiện
Chi tiết
Phim giới thiệu dự án bất động sản TSM Vĩnh Phúc
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu dự án bất động sản TSM Vĩnh Phúc

Phim giới thiệu dự án bất động sản TSM Vĩnh Phúc – Sản phẩm thực hiện bởi Connect Media
Chi tiết
Phim quảng cáo nhãn hiệu VICOSTONE
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim quảng cáo nhãn hiệu VICOSTONE

Phim quảng cáo nhãn hiệu VICOSTONE – Phim giới thiệu sản phẩm được Connect Media thực hiện sản xuất
Chi tiết
Phim giới thiệu công ty cổ phần Brasler Vietnam
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim giới thiệu công ty cổ phần Brasler Vietnam

Phim giới thiệu công ty cổ phần Brasler Vietnam
Chi tiết
Phim quảng cáo sơn Tuylips – Dòng sản phẩm mới Sơn Tuylips Luxury
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Phim quảng cáo sơn Tuylips – Dòng sản phẩm mới Sơn Tuylips Luxury

Phim quảng cáo sơn Tuylips – Dòng sản phẩm mới Sơn Tuylips Luxury
Chi tiết
Sản xuất phim viral Nha Khoa Phú Hòa
VIDEO PHIM DOANH NGHIỆP 29-09-2021 by ninaconnectmedia

Sản xuất phim viral Nha Khoa Phú Hòa

Sản xuất phim viral Nha Khoa Phú Hòa
Chi tiết